Pictor, 1 liter

Készleten
70 724,86 Ft
- +
hu basf fungicide pictor 1 l - 2

Pictor, 1 liter

70724.86 Ft

Termékleírás

A Pictor egy két hatóanyagon alapuló gombaölő szer: a karboximid boszkalid és a stoxilurin osztályban lévő dimoxisztrobin, szinergikus, szisztémás és transzlamináris hatással.

Hatóanyag: 200 g / liter dimoxystrobin + 200 g / liter boszkalid 

Jellemzők:

A Pictor egy két hatóanyagon alapuló gombaölő szer: a karboximid boszkalid és a sztrichilurin osztályú dimoxisztrobin, szinergetikus hatással.

A Pictor szisztémás és transzlamináris hatása van. A levél felületén való áthatolás után mindkét hatóanyagot akropetálisan átültetjük a növénybe.

Mindkét hatóanyagnak másodlagos fiziológiai hatása van. A festőnek megelőző, gyógyító és felszámoló hatása van, megakadályozza a spórák csírázását és a micélium növekedését, és hatással van a csírák és a spóra tubulusok növekedésére. 

Működési mód: 

A napraforgó ültetvények betegségei akár 30% -os vagy annál nagyobb terméskárosodást okozhatnak, és a vetőmag minőségének értékcsökkenését is. Ezért a védelem nagyon fontos kapcsolat a napraforgó kultúra technológiájában. Az integrált betegségellenőrzés az agrotechnikai módszerek mellett hatékony növényvédő szerek használatát is igényli. A BASF a napraforgó betegségek elleni küzdelemben a legújabb megoldást találta, amely jelentős hatással van a termelés növelésére.

Előnyök: 

-Mindegyik hatóanyag gátolja a mitokondriális légzést, és különböző helyeken (helyeken).

-Szisztémás, kvázi-szisztémás és transzlamináris hatás

-Megakadályozza a spórák csírázását és a gombák micélium növekedését, a csírázás és a sporuláció hatására.

-Egyidejű támadásuk nagyon jó védelmet nyújt.

-Teljes védelem belül és kívül.

-Megelőző, gyógyító és felszámoló hatás.

-Tartós hatás.

-A két hatóanyag nagyon erős szinergikus hatása.

Kezelt növények: Napraforgó, Repce

Harcolt betegségek és gombák: fehér rothadás, Phomopsis helianthi, Phoma lingam, szürke rothadás, Alternariozis, por alakú penész.

További információ

More Information
Gyártó Basf
Csomagolás 1 liter
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Boscalid
Aktívanyag koncentráció 200 g/litre, 200 g/litre
Növények Naprforgó, Repce
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Alternaria, Lisztharmat, Penész, Phomopsis
Adagolás 0.5 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405 Elzárva tárolandó.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H332 Belélegezve ártalmas
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések