Opera, 5 liter

Nincs készleten
hu basf fungicide opera 5 l - 1

Opera, 5 liter

Nincs készleten

Termékleírás

Az Opera egy gombaölő szer, amely a 2. csoport toxicitásának része. A termék használatához és forgalmazásához különleges engedély szükséges.

Az Opera olyan fungicid, amely erős fiziológiai hatásokkal rendelkezik, és amely elősegíti a hibrid termelési potenciál elérését.

Hatóanyag: epoxikonazol 50 g / liter + piraklostrobin 133 g / liter 

Jellemzők: Az Opera egy olyan fungicid, amely erős fiziológiai hatással rendelkezik, ami segít a hibrid termelési potenciál elérésében.

Hatásmód: A rendszerművelettel az Opera ellenőrzi a kukoricakultúra betegségeit. A bevált fiziológiai hatások a fotoszintézis javulásához, a műtrágyák hatékonyabb felhasználásához, a növények rezisztenciájának növeléséhez és különösen az aszályhoz, az idősebb levelek, a repedések ellenállóbb törzseihez. Az alkalmazástól függően két fázisban alkalmazható a kukoricára:

-Korai alkalmazás - amikor a kukorica 1-1,2 m-es, amíg az utolsó átkelés a klasszikus permetezőberendezéssel elvégezhető,

-Késő virágzású alkalmazás különleges fényforrásokkal.

Kezelt növények: Kukorica

Harcolt betegségek és gombák: Helmintosporiosis

További információ

More Information
Gyártó Basf
Csomagolás 5 liter
Halmazállapot SE-Szuszpóemulzió
Hatóanyagok Epoxiconazole, Pyraclostrobin
Aktívanyag koncentráció 50 g/litre, 133 g/litre
Növények Kukorica
Betegségek Helmintosporium
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Értékelések