Caramba 60 SL, 1 liter

Nincs készleten
hu basf fungicide caramba 60 sl 1 l - 2

Caramba 60 SL, 1 liter

Termékleírás

A Caramba 60 SL egy szisztémás gombaölő szer, amely harmonikusan ötvözi a betegségellenőrzés hatását a fiziológiai hatással (növekedésszabályozóval) a repce kultúrára. 

A terméket Caramba Turbo váltotta fel. 

Aktív anyag: 60 g / liter metkonazol

Jellemzők: A Caramba 60 SL egy szisztémás gombaölő szer, amely harmonikusan ötvözi a betegségellenőrzés hatását a fiziológiai hatással (növekedésszabályozóval) a repce kultúrára. A Caramba 60 SL megelőző hatással van a kórokozók kialakulására, elkerülve a már telepített fertőzések terjedését.

A hatásmód és a felhasználás: A hatóanyag gyorsan felszívódik és akropetális eloszlású. 

Ősszel történő alkalmazás esetén: megállítja a növekedést és kompakt üzemeket eredményez. Lehetővé teszi a gyökér és a másodlagos gyökér erősebb fejlődését, amely mélyebb gyökeret ad. Javítja a víz és az ásványi sók felszívódását. 

Tavasszal történő alkalmazáskor: Ez hatással van a fő törzs hosszának növekedésére az őszi ellenállás növekedésére. Rugalmasság mind az őszi, mind a tavaszi éghajlati körülmények között. Magas szelektivitás minden, a kultúrában és a legtöbb hibridben előforduló repcefajtára. 

Kezelt növények: Búza, Árpa, Repce

Betegségek és gombák: fekete rothadás, fehérrothadás, fekete patting, szürke rothadás, ízesítés

További információ

More Information
Gyártó Basf
Csomagolás 1 liter
Halmazállapot SL-Oldható koncentrátum
Hatóanyagok Metconazole
Aktívanyag koncentráció 60 g/litre
Növények Árpa, Búza, Repce
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Lisztharmat, Penész
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Értékelések