Cabrio Top, 200 g

Készleten
6 170,62 Ft
- +
hu basf fungicide cabrio top 200 g - 1

Cabrio Top, 200 g

6170.62 Ft

Termékleírás

A Cabrio Top egy két hatóanyagból készült gombaölő szer, amely a terméknek a meso és érintkezési hatását biztosítja. Ajánlott a szőlőtőke és kézfertőzések megelőzésére és ellenőrzésére. 

Hatóanyag: 5% piraklostrobin + 55% metiram

Jellemzők: A Cabrio Top egy két hatóanyaggal rendelkező gombaölő szer a szőlőbetegségek leküzdésére. A transzlamináris mozgás és a helyi rendszer miatt megbízható és egységes védelmet nyújt a vegetatív tömegnek. A kontroll spektruma rendkívül széles: kéz elleni küzdelem, pelyhesítés, fekete rothadás és excoriosis, valamint más betegségekre gyakorolt mellékhatás; a közelmúltban végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a Cabrio Top termék a szőlőültetvények fás betegségeinek kezelésére szolgáló eszköz lehet. A Cabrio Top fiziológiai, élénkítő hatással van a szőlőre. 

Hatásmód: A Cabrio Top a szőlő érzékenységének teljes időtartamára alkalmazható ezekre a betegségekre. A virágzás idején a szőlőtermesztési időszakig a megnövekedett polaritás és hatékonyság jól használható. A Cabrio Top-ot preventíven kell alkalmazni. A kezelési idő 14 nap, nagynyomású körülmények között 10-12-re csökkentve. 1,5-2 kg / ha a dózis.

Kezelt növények: szőlő, paradicsom 

Harcol a következő betegségek és gombák ellen: lisztharmat, fekete rothadás, Cladosporium fulvum, Alternariozis,

Szünetidő: Szőlő - 35 nap; paradicsom - 7 nap.

Ajánlott vízmennyiség: 1000 l víz / ha.

További információ

More Information
Gyártó Basf
Csomagolás 200 g
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Metiram, Pyraclostrobin
Aktívanyag koncentráció 550 g/kg, 50 g/kg
Növények Paradicsom, Szőlőskert
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Alternaria, Lisztharmat, Penész, Peronosporales
Adagolás 1.5-2 kg/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >, H410

Értékelések