Bellis, 1 kg

Készleten
39 998,04 Ft
- +
hu basf fungicide bellis 1 kg - 1

Bellis, 1 kg

39998.04 Ft

Termékleírás

A Bellis egy gombaölő szer, amely megelőző és gyógyító hatású, hatékonyan ellenáll a penész, rozsdásodás és az alma hámlásának.

Hatóanyag: Boscalid 252 g / kg + Piraclostrobin 128 g / kg.

Jellemzők: A Bellis egy multifunkcionális gombaölő szer, amely megelőző és gyógyító hatású, hatékonyan ellenáll a penész, rozsdásodás és a kóros betegségeknek almákban és a körtékben. 

Vízben diszpergálható barna színű granulátum formájában, füstszagú, és megelőző, gyógyító és felszámolási kezelésében használatos a spórák csírázása, csírázási cső nyúlása, micélium növekedése és a spórák későbbi terjedése ellen.

Működési mód: 

Bellis két hatóanyagot komplementer tulajdonságokkal társít: a strobilurin családból származó piraklostrobin és a karboxamid családból származó Boscarid, amely növeli a hatékonyságot, teljesíti a harc spektrumát és csökkenti az ellenállás kockázatát.

A domináns hatóanyaga Boscalid, transzlamináris eloszlással és akropetális mozgással jár, míg a Piraclostrobin-t a szisztémás lokális diffúzió és transzlamináris mozgás jellemzi. Ily módon erős lerakódásokat képez a levél kutikájával kapcsolatban, és fokozatosan felszabadítja a hatóanyagot. A két hatóanyag komplementer, hosszú ideig tartósan védi a növényt.

A használat módja:

Bellis a vegetációs időszakban lombozat, megelőző és gyógyító kezelésként alkalmazható:

- a rózsaszín gomboktól a gyümölcs színezésének kezdetéig terjedő csípés ellen;

- A málna ellen abban a fázisban, amikor a gyümölcs  akkora mint egy makk amíg a gyümölcs elkezd színeződni;

- a tárolási betegségek ellen a betakarítás előtti időszakban, a minimális 7 napos pihenőidő figyelembevételével;

- Legfeljebb 4 kezelést lehet alkalmazni évszakonként 8-14 napig.

Megszakítási idő: 7 nap 

Vízmennyiség: 500-1500 liter / ha a fák magasságától függően.

Kezelt növények: Alma, körte. 

Megbetegedések amelyek ellen harcol:  Venturia inaequalis, Venturia pirina, lisztharmat (Podosphaera leucotricha), rothadó betegségek (Gloeosporium spp., Penicillium spp., Botrytis spp., Alternaria spp.).

További információ

More Information
Gyártó Basf
Csomagolás 1 kg
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Boscalid, Pyraclostrobin
Aktívanyag koncentráció 25.2 g/kg, 12.8 g/kg
Növények Almafa, Köte fa
Betegségek Lisztharmat, Venturia
Adagolás 0.8 kg/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H302 Lenyelve ártalmas
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések