Acrobat MZ 90-600 WP, 200 g

Nincs készleten
hu basf fungicide acrobat mz 90 600 wp 200 g - 1

Acrobat MZ 90-600 WP, 200 g

Nincs készleten

Termékleírás

Az Acrobat MZ zöldség- és szőlőtermesztésre szisztémás gombaölő szer, két hatóanyagra alapozva: 9% dimetomorf + 60% mancozeb, finom porszerű por alakú készítményekkel.

Osztályozás: Xn (ártalmas), N (ártalmas).

Az Acrobat MZ 90/600 WP egy szisztémás-transzlamináris fungicid és érintkezés a zsebkendők elleni küzdelemhez a burgonyában, a zöldségben és a szőlőben.

A termék transzlamináris rendszeraktivitással rendelkezik: behatol a levélbe, ahol egyenletesen oszlik el, ami fokozott szabályozást és fokozott ellenállást eredményez a mosásra. A kontaktkomponens a levélfelületre is hatással van a fertőzésvédelemre.

Az Acrobat MZ 90/600 WP az első ismert termék, amely az Oomycete csoport gombásodásában ismert sejtfal zavaráról ismert.

Az Acrobat MZ Fungicid a következő növényekben való használatra engedélyezett:

- Burgonya - 2 kg / ha (20 g / 10 liter víz)

- Paradicsom - 2 kg / ha (20 g / 10 liter víz)

- Uborka - 2 kg / ha (20 g / 10 liter víz)

- Hagyma - - 0,2%

- komló - 2 kg / ha (20 g / 10 liter víz)

- Szőlő - 2 kg / ha (20 g / 10 liter víz)

ALKALMAZÁSI JAVASLATOK:

Az optimális eredmények érdekében az Acrobat MZ 90/600 WP gombaölő szerekkel végzett kezeléseket megelőzni fogják. Gyógyító hatással a fertőzés után is alkalmazható, de a kezelések a gomba első szakaszában kerülnek megrendezésre.

A kezelések közötti intervallum alkalmazkodik a fertőzés nyomásához és a kultúra fejlődéséhez. Ez általában 10-12 nap, de a fertőzés nagynyomású körülmények között 7 napra csökkenthető.

A szőlőt a virágzás előtt vagy után, a burgonyában pedig a bokrok teljes kialakulása után lehet alkalmazni.

A HASZNÁLAT ELŐNYEI:

-Biztonság .

-Védelem a növény belsejétől a külső részig.

-A kultúra kettős védelme.

-Aktív a kórokozó fejlődésének több szakaszában.

-Könnyű használat, több növény esetében.

További információ

More Information
Gyártó Basf
Csomagolás 200 g
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Hatóanyagok Dimethomorph, Mancozeb
Aktívanyag koncentráció 90 g/kg, 600 g/kg
Növények Burgonya, Hagyma, Komló, Paradicsom, Szőlőskert, Uborka
Betegségek Peronosporales
Adagolás 90 g/kg, 600 g/kg
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések