1. oxon gomabaolo lieto 500 g - 1
  Beküldés 2 Nap
  Lieto, 500 g
  24 812,11 Ft
 2. hu dupont fungicide curzate f 25 ml - 0
  Curzate F, 25 ml
  660,40 Ft
 3. hu bayer fungicide mikal flash 300 g - 2
  Mikal Flash, 300 g
  4 344,48 Ft
 4. hu basf fungicide forum gold 1 kg - 1
  Beküldés 2 Nap
  Forum Gold, 1 kg
  19 245,89 Ft

Acrobat MZ 69 WP, 200 g

Nincs készleten
hu basf fungicide acrobat mz 69 wg 200 g - 3

Acrobat MZ 69 WP, 200 g

Nincs készleten

Termékleírás

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Szőlőben (bor-, csemege-) a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni, és a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni. Járványveszélyes időszakban 7, közepes fertőzési helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló javasolt.

Paradicsomban, padlizsánban előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel vagy legkésőbb a kezdeti fertőzési tünetek megjelenésekor szükséges védekezni. Járványveszélyes és öntözött körülmények mellett 7, közepes fertőzésnél 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló ajánlott 

Burgonyában az első kezelést előrejelzés ismeretében a sorzáródáskor kell elkezdeni és a fertőzési nyomás ismertében kell megismételni. Járványveszélyes időszakban 7, közepes fertőzési helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló javasolt.

Borsóban a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni maximum 1 alkalommal.  

Uborkában és cukkiniben a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni, és a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.   

Vörös-, fok- és mogyoróhagymában a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni, és a fertőzési viszonyoktól függően célszerű megismételni. A permetezések végrehajtásánál nedvesítőszer használata ajánlott.

Mákban a védekezést előrejelzés alapján, preventíven kell elkezdeni, és a kezelést a fertőzési  viszonyoktól függően célszerű folytatni.

Dohányban megelőző jelleggel kell a készítményt kijuttatni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-14 naponta megismételni.  

Ha a permetezés után 1-2 óra múlva eső esik, újabb kezelés nem szükséges, a fertőzéstől függően 7 nap múlva javasolt az újbóli kijuttatás. A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy a levelek fonáki része is teljesen fedett legyen permetlével. Amennyiben a fertőzés veszélye az utolsó lehetséges kezelés után is fennáll, a további szükséges kezelésekre más hatóanyagcsoportba tartozó készítményeket kell használni.  

Házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 0,2%-os (20 g/10 liter) koncentrációban javasolt. 

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

További információ

More Information
Gyártó Basf
Csomagolás 200 g
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Dimethomorph, Mancozeb
Aktívanyag koncentráció 90 g/kg, 600 g/kg
Növények Burgonya, Dinnyék, Hagyma, Paradicsom, Poréhagyma, Saláta, Zöldborsó
Betegségek Peronosporales
Adagolás 1.6-2.2 kg/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Használatra kész

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések