Sulphur 80 WG, 500 g

Nincs készleten
hu agrostulln fungicide sulphur 80 wg 500 g - 1

Sulphur 80 WG, 500 g

Nincs készleten

Termékleírás

Hatóanyag: kén 80%

Kondicionálás: vízben diszpergálható mikrogranulák

Jellemzők: A SULFUR 80 WG egy kontaktgombaölő egy modern, szemcsés készítmény, amely nagyon jól tapad a levélhez, és azonnal védelmet nyújt a gomba-termelő gombák ellen. A termék stimuláló hatással van a növény növekedésére is a kénnek a fotoszintézisre gyakorolt pozitív hatása révén. Továbbá ez a gombaölő szer másodlagos hatással is rendelkezik az atkákkal szemben. 

Alkalmazási mód: Küzd a paprika penesz (Leveillula taurica),uborka penesz (Sphaerotheca fuluginea), Podosphaera leucotricha, őszibarack penesz (Sphaerotheca pannosa var. Persicae) és szőlő penész (Uncinula necator) ellen.

A paprikákban és az uborkákban a virágzás megakadályozható a 3,0 kg / ha dózis alkalmazásával megelőző kezeléssel.

A szőlőben, melegebb tavasszal, a rügyek felnyitása után azonnal megduzzad. Ez a 3,0 kg / ha dózis alkalmazásával kiválóan állítható le. 

Gyümölcsfáknál a kezelések az „egerek fülén” kezdődnek, és a fertőzési nyomástól függően 5-10 napos időközönként megismétlődnek, az ajánlott adag 4,5 kg / ha mar és 3, 0 kg / ha az őszibarackon.


További információ

More Information
Gyártó Agrostulln
Csomagolás 500 g
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Kén
Aktívanyag koncentráció 800 g/kg
Növények Almafa, Őszibarackfa, Paprika, Szőlőskert, Uborka
Betegségek Lisztharmat
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Értékelések