Copernico Hi Bio

Nincs készleten
hu agri estrellas fungicide copernico hi bio - 1

Copernico Hi Bio

Nincs készleten

Termékleírás

Hatóanyag: Réz-fém réz-hidroxid formájában 25% \ t

Jellemzők: A Copernico Hi Bio egy réz-réz-fungicid, amely finom, homogén, nem zúzódó kék színű, különböző típusú mannák, baktériumok és alma repce elleni küzdelemre szolgál.

Működési mód:

A Copernico Hi Bio 25% fungicid, amely finom, homogén, finom színű szemcsék formájában, kék színű. A Copernico Hi Bio 25% vízben diszpergálható mikrogranulumokból készül, amelyek eredeti gyártási folyamata és részecskék extrém finomsága miatt kiváló teljesítménytulajdonságokkal és a lombfelületekhez való tapadással rendelkezik. Ezek a tulajdonságok jelentős fungicid és baktericid hatást biztosítanak, és jelentős mértékű környezeti előnyökkel bíró, az egységes rézdózisok ésszerű csökkentése.

Használati ajánlások:

Nem ajánlatos a virágzás során a kezelést alkalmazni.

A paradicsom betakarítása előtt 3 nappal felfüggeszti a kezeléseket és 20 napig más betakarítás előtt.

Kizárólag mezőgazdaságban használható.

 Alkalmazási arányok:

Burgonya kultúra: Phitophora infestans - 2,4 kg / ha.

Uborka kultúra: Pseudoperonospora cubensis - 2,0-2,4 kg / ha.

Az alma kultúrája:Venturia inaequalis - 0,2% (3,0 kg / ha).

Paradicsomkultúra:Phitophora infestans - 2,0-2,4 kg / ha.

Szőlő kultúra: Plasmopara viticola - 2,4 kg / ha (1000 l vízben).

Előnyei:

-Haladás a biológiai hozzáférhetőség terén fitotoxicitás nélkül.

-Legmagasabb biológiai rendelkezésre állás szabadalmaztatott formulázási technológiával.

-Nagyobb teljesítmény a WP és a DF formájú termékekhez és más réz alapú -termékekhez képest.

-A kiváló biológiai aktivitással rendelkező fémréz alkalmazásának jelentős csökkenése.

-A betegség maximális ellenőrzése kilogrammonként.

-Megnövekedett ellenállás a mosásra és a gyors tapadás a levélfelületre.

További információ

More Information
Gyártó Agri Estrellas
Csomagolás 100 g
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Hatóanyagok Copper hydroxide
Aktívanyag koncentráció 250 g/kg
Növények Almafa, Burgonya, Paradicsom, Szőlőskert, Uborka
Betegségek Peronosporales, Venturia
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Használatra kész

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések