Shavit F 72 WP, 200 g

Nincs készleten
hu adama fungicide shavit f 72 wp 200 g - 1

Shavit F 72 WP, 200 g

Nincs készleten

Termékleírás

Növényvédelmi technológia:

Borszőlőben a gombabetegségek ellen a kezeléseket az előrejelzésre alapozva, preventí- ven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 8-12 naponként szükséges megismételni Szürkepenész elleni védelemre virágzáskor és legkésőbb fürtzáródási időszakban használható

A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes permetléfedésre még a lombozat belső részeiben és a levélfonákon is, amit megfelelő lémennyiség megválasztásával és nedvesítő hatású adalékanyag (BioFilm) adagolásával lehet elősegíteni

Hatás feltétele, hatásspektrum:

Az eredményes védekezés feltétele a helyes időzítés és a tökéletes permetlé fedettség

biztosítása az időben elvégzett zöldmunkákkal és permetezőgép beállításával

Fontosabb kombinációk és azok előnyei:

Shavit-F + Bio-Film 0,3 l/ha Az adalékanyag a szer hatását és esőállóságát nagymértékben növeli Szőlőben (virágzás után a szőlőbogyók védelmének fokozására) erős lisztharmat fertőzés esetén kén vagy dinokap tartalmú készítménnyel kombináljuk a kéntartalmú szer engedélyezett alsó dózisának felhasználásával 

Különleges előnyei:

• a Shavit-F gombaölő szer kombináció két hatóanyaga együttesen megelőző és gyógyító hatással rendelkezik

• a triadimenol szisztemikus hatóanyag, a permetezést követően gyorsan a levélbe szívódik és a szállítószövetekben haladva védelmet ad az új leveleknek a kórokozó gombák ergoszterol szintézisének gátlása révén

• a folpet kontakt hatásával a kórokozó gombák spórájának csírázását és a micélium fejlődését gátolja

További információ

More Information
Gyártó Adama
Csomagolás 200 g
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Hatóanyagok Folpet, Triadimenol
Aktívanyag koncentráció 700 g/kg, 20 g/kg
Növények Almafa, Dinnyék, Paradicsom, Szőlőskert, Uborka
Betegségek Alternaria, Lisztharmat, Penész, Peronosporales, Venturia
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések