Banjo 500 SC, 1 liter

Nincs készleten
hu adama fungicide banjo 500 sc 1 l - 2

Banjo 500 SC, 1 liter

Nincs készleten

Termékleírás

Hatóanyag: fluazinam 500 g / liter

Jellemzők: A Banjo 500 SC egy kontaktfungicid, amely megelőző hatással van a penészgomba ellen (Phytophtora infestans) és antiszportív hatással rendelkezik. A fluazinam hatóanyaga egy új kémiai osztály része - diarilaminok, amelyekre jellemző, hogy a rezisztens fajták kialakulásának kockázata alacsony. Elővigyázatosságként alkalmazzák, amint az éghajlati viszonyok elérik a szükséges kiváltó paramétereket. A csírázás megállítása és a spórák előállítása irányában minden fejlődési szakaszban működik. A kezelési intervallum 7-14 nap, és az éghajlati viszonyok és a betegségek alakulása szerint módosul. Továbbá megelőző védelmet nyújt a lombozat ellen a mana ellen.

A hatásmód és a használat: Az első kezelés a klinikai viszonyok betegségre vagy figyelmeztetésre való kedvező hatására vonatkozik, de az első tünetek bekövetkezése előtt. Ha az éghajlati viszonyok nem kedveznek a burgonyapüré megjelenésének és fejlődésének, akkor az első kezelést azelőtt végezzük, mielőtt a lombrendszer lefedi a sorok közötti távolságot. A kezelést az éghajlati viszonyoktól, a kultúra alakulásától és a kézi támadás súlyosságától függően 5-14 napig ismételjük.

Kezelt növények: hagyma, burgonya

Betegségek és harci gombák: Penész.

További információ

More Information
Gyártó Adama
Csomagolás 1 liter
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Fluazinam
Aktívanyag koncentráció 500 g/litre
Növények Burgonya, Hagyma
Betegségek Alternaria, Peronosporales
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések