Virkon S, 5 kg

Na skladě
2 820,57 Kč
- +
 
Nelze použít uživatelem
Počet obyvatel
 
Může být použito
Profesionálové
Virkon S, 5 kg

Virkon S, 5 kg

2820.57 Kč

Informace o produktu

Dezinfekční prostředek Dupont Virkon S, 5 kg

Dodatečné informace

More Information
Výrobce Dupont
Packaging 5 kg
Využití destinace Profesionálové
Formulace Prášek
Léčba Pití vody, Veterinární povrchy
Spektrum Baktericidní, Fungicidní, Virucidní
Aktivní látky Benzensulfonová kyselina, Dipotassium Sulphate, Draselný sůl, Kyselina jablečná, Kyselina sulfamidová, Pentadraslík, Potassium Bisulphate, Sodium toluenesulfonate

Pokyny pro bezpečné zacházení

 
P264, P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P332+P313, P362, P501
EUH208, H315, H318, H412

Recenze