Hexaquart XL, 5 litrů

Na skladě
1 595,72 Kč
- +
 
Může být použito
Počet obyvatel, Profesionálové
Hexaquart XL, 5 litrů

Hexaquart XL, 5 litrů

1595.72 Kč

Informace o produktu

Dezinfekční prostředek B Braun Hexaquart XL, 5 litrů

Dodatečné informace

More Information
Výrobce B Braun
Packaging 5 litres
Využití destinace Počet obyvatel, Profesionálové
Formulace Tekutý
Léčba Lékařské povrchy
Spektrum Baktericidní, Fungicidní, Virucidní
Patogeny Hepatitida B, Hepatitida C, HIV, Tuberkulóza
Aktivní látky Didecyl dimethylamonium chlorid
Active Substance Concentration 0.6 g/Kg, 0.99 g/Kg

Pokyny pro bezpečné zacházení

 
 
 
P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501
EUH208, H290, H302, H314, H400, H411

Recenze