To Nature, Bird оптичен гел за птици

В наличност
125,40 лв.
- +
Препоръчва се срещу:
bg jeonjinbio repellent to nature bird optic gel - 3

To Nature, Bird оптичен гел за птици

125.40 лв.

Информация за продукта

Бърд Фрий не убива и не залавя птиците, не ги наранява по никакъв начин. Активната съставка на продукта е била иденфицирана като хранителна добавка за хората. 

Бърд Фрий е формулиран така, че птиците няма да го наближат: те виждат ултравиолетова светлина, което им изглежда като огън. Този ефект е незабавно забележим след инсталация. Птиците опитващи се да се доближат и кацнат по повърхност, където преди са били, ще завият и кацна другъде, когато видят продукта поставен там.

Потребителите трябва да знаят обаче, че някои по-доминантни птици може да се опитат да се върнат на места, където са гнездели дни след като продукта е бил използван. След това дори и те ще се откажат и мясотото ще е чисто от птици. 

Бърд Фрий  е готов за употреба продукт с патент, съдържащ естествени активни съставки, който държи птиците далеч от всякакви структури, без да ги наранява. Не убива или наранява птиците, а незабавно променя тяхното поведение и те отлитат настрана. Птиците ще напуснат напълно хабитат, който са използвали с години, веднъж след като продукта е нанесен по оказаните инструкции.

  • Създаден от учени в Корея, Бърд Фрий е готов за употреба продукт, формулиран така че птиците няма да отидат в близост до него: те виждат ултравиолетова светлина и го смятат за огън. Отблъскаването е подсилено и чрез селектираните хранителни съставки в него, които са отблъскващи за обонянието на птиците. 
  • Отблъскващия ефект на Бърд Фрий върху вредителите е дълготраен. Оставен така, неговата ефективност ще е поне 2 години след инсталация, дори и при най-неблагоприятните условия. Повечето инсталации ще останат ефективни дори и за по-дълго,
  • Специално формулиран да отстоява всякакви климатични условия. Бърд Фрий не се влияе от високи температури, дъждове, сняг или вятър. 
  • Бърд Фрий може да се използва вътре или навън. Бил е инсталиран на хиляди търговски места по цял свят, включително самолетни летища, правителства, стадиони, железопътни гари, болници, заводи, мостове, исторически сгради и много други места, където птиците са напаст или опасност за здравето. Не нанася щети по сгради или структури.
  • Инслатацията на Бърд Фрий е лесна и бърза. Важно е, обаче, мястото да е добре почистено предварително. Следвайте инструкциите от наръчника за по-добра и успешна инсталация. 

Бърд Фрий оптичен гел се предлага в кутии от 6туби + 90 чинийки. 

Допълнителна информация

More Information
Производител VectorFog
Опаковка 1 част
Под формата на гел
Отървава се от Birds
Видове ефекти Oбонятелен, Визуален
Енергиен източник Ръчно
Област на приложение В помещения, На открито

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори