Icon 10 КС, 250 мл

Не е налично
 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg syngenta insecticide icon 10 cs 250 ml - 1

Icon 10 КС, 250 мл

Не е налично

Информация за продукта

 Айкън 10 КС е ефективен инсектицид за контрол върху пълзящи и летящи насекоми: мравки, мухи, комари, хлебарки, бълхи, дървеници и др.

Микрокапсулирана суспензия, съдържаща пречистен ламбда цихалотрин. Високо ефективната формулация от микрокапсули осигурява изключително дълго остатъчно действие и защита на препарата от вредните външни условия, например висока температура, слънчева светлина и влага.

Има репелентно действие и осигурява дълга защита и действие при борба с този тип вредители. Продукта има бърз първоначален ефект и сравнително продължително действие.

Начин на нанасяне:

Продукта се смесва с вода, в зависимост от приложението и се пръска с препоръчително с ръчна пръскачка, като ви е нужно да сте оборудвани с маска за лице, предпазни очила както и защитно облекло. 

Навън:

- 5мл се разреждат в 1л вода, за покриване на площ от 20 м2

срещу мухи, мравки, хлебарки, дървеници;

2,5мл от препарата се смесва с 1л за покриване на 20м2

срещу кърлежи

Вътре:

10мл се разтварят в 1л вода за третиране на 20м2

за първоначална обработка

5мл се разреждат в 1л вода за третиране на 20м2

за поддръжка против мухи, комари, хлебарки, бълхи и други насекоми. 


Състав: микрокапсулиран ламбда цихалотрин: 100г / л.

 Допълнителна информация

More Information
Производител Syngenta
Опаковка 250 мл
Категория на употреба Население, Професионалисти
Срок на годност (години) no
Под формата на КС-суспензия капсули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Lambda-cyhalothrin
Активна концентрация на веществото 100 g / liter
Начин на действие системно
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Ревюта