1. bg bayer insecticide maxforce ic gel 30 g - 1
  Maxforce IC гел, 30 г
  53,41 лв.
 2. bg bayer insecticide maxforce ic gel 20 g - 3
  Maxforce IC гел, 20 г
  38,41 лв.
 3. bayer insekticid maxforce ic gel 5 g - 1
  Maxforce IC гел, 5 г
  15,46 лв.
 4. bg ghilotina insecticide i21 5 premise gel 20 g - 2
  i21.5 Premise Гел, 20 г
  39,35 лв.
 5. bg syngenta insecticide advion cockroach gel 30 g - 5
  Advion Гел Примамка за Хлебарки, 30 г
  Regular Price 53,41 лв. Special Price 38,98 лв.

Advion Гел Примамка за Хлебарки, 5 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg syngenta insecticide advion cockroach gel bait 5 g - 1

Advion Гел Примамка за Хлебарки, 5 г

Не е налично

Информация за продукта

Advion гел примамка против хлебарки е примамка за хлебарки под формата на гел, с жълтеникав цвят и активна съставка индоксакарб, която блокира операциите на централните нерви на вредителя.

Advion гел примамка против хлебарки е направен като алтернатива на конвенционалните инсектициди за борба с основните видове хлебарки. След като наблюдавате нивото на инфестация, третирайте засегнатото място като нанасяте гела под формата на малки топчета, със специален приоритет за местата, където хлебарките се крият: около и във отходни тръби на кухнята и банята, под и зад печки, хладилници, перални, и по касите на вратите, в тъмни ъгли, където има пукнатини в стените или по пода.

Препоръки за нанасяне:

-2 капки от гел/м²;,/p>

-можете да увеличите капките до 5 капки от гел/м² при условия на голямо нашествие, голяма мръсотия, или в случаи на преобладавене на Американски и Ориенталски хлебарки.

Размери на препоръчаните капки са:

-диаметъра на големината на капките от 0.1г е 5мм

-диаметъра на капките от 0.5г е 10мм.

Гелът може да се нанесе в станции за стръв или други подобни места. Когато се използван навън, трябва да е предпазен от влага и дъжд.

При завършване на процедурата по нанасяне, екстра продукта се изтрива с кухненска хартия, която се изхвърля в коша.

Гелът се поставя на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелеви огранизми.

Необходимо време за ефективно въздействие на биоцидите: 24-60 часа след инжектиране.


Advion гел примамка против хлебарки има във своята композиция хранителна примамка, която ще привлече хлебарките към консумацията й в радиус от няколко метра: 24-60часа след третиране първите умрели хлебарки ще се появят и до колкото е възможно ги оставете на мястото им. Хлебарките, по природа, се хранят с останките на себеподобни. Третирането със Advion гел примамка против хлебарки използва тази тяхна фукнция, за да създаде ефект на каскадата: живите и новородените хлебарки, след като заразената женска излюпи яйцата, ще ядат от мъртвите индивиди, като допълнение към гела и ще умрат до няколко дни.

Advion гел примамка против хлебарки може да бъде нанесен по всяко време на денонощието, независимо от присъствието на хора в засегнатата зона, и на места труднодостъпни за течен инсектицид.

Спринцовката е лесна за употреба и не наранява човека или домашните любимци.Продължителността му е до 3месеца, независимо от температурата и влажността.

Композиция: 6г/кг индоксакарб.

Тип опаковка: спринцовка от 5г.

Допълнителна информация

More Information
Производител Syngenta
Опаковка 5 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на гел
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Indoxacarb
Активна концентрация на веществото 6 g / kg
Мирис незначителен
Отървава се от Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта