1. K-Othrine ВГ250, 20 г
  K-Othrine ВГ250, 20 г
  20,60 лв.
 2. bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3
  Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл
  50,99 лв.
 3. Cytrol Forte ВП, 200 г
  Cytrol Forte ВП, 200 г
  88,76 лв.
 4. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3
  Cytrol Forte ВП, 20 г
  14,60 лв.
 5. MaxForce Quantum, 30 г
  MaxForce Quantum, 30 г
  63,21 лв.
 6. bg syngenta insecticide advion ant gel 30 g - 4
  Advion Гел Примамка за Мравки, 30 г
  Regular Price 63,21 лв. Special Price 38,56 лв.

Advion Гел Примамка за Мравки, 5 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg syngenta insecticide advion ants gel bait 5 g - 1

Advion Гел Примамка за Мравки, 5 г

Информация за продукта

Advion гел примамка против мравки е гел за примамка на буболечки, с атрактант специално създаден за борба с мравките.

Инсектицидният Advion гел е формулиран като алтернатива на конвенционалните инсектициди за борба с основните видове мравки. След като инспектирате нивото на инфестацията, третирайте засегнатата зона като нанасяте гела под формата на малки топчета или тънки линии от гел, като специално наблегнете на скривалищата на мравките, без да тревожите естественото поведение на мравките, търсещи храна. 

Продукта има каскаден ефект, като се унищожава целия мравуняк; не представлява риск за нецелеви организми (животни, деца, др.); избягвайте употребата на  Advion върху повърхности, които на скоро са били третирани със спрей с остатъчен ефект; в зависимост от степента на нашествието, проверявайте периодично състоянието на примамката и е ако е била изядена, допълнете я. 

Къде да се използва: места за живеене (общежития, апартаменти, къщи, вили, домове, др.), хотели, ресторанти, барове, магазини, болници, клиники, медицински офиси, училища, детски ясли, складове, кухни, столови, и др.

Вредители, елиминирани от Advion най-разпространените видове мравки:

- черна, градинска мравка;

- фараонова мравка;

- бяла мравка;

- аргежентинска мравка.

Композиция: 0,05% индоксакарб.

Тип пакетиране: спринцовка от 5г.

Допълнителна информация

More Information
Производител Syngenta
Опаковка 30 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на гел
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Indoxacarb
Активна концентрация на веществото 0,05%/ 30 g
Отървава се от Ants

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори