1. bg catchmaster trap bds sldr96 - 3
  BDS-SLDR96, Капан за Дървеници
  6,01 лв.
 2. bg russell ipm trap maxifly - 0
  MAXIfly
  64,02 лв.
 3. bayer-insekticid-aquapy-ev30-1-litur
  Изпращане в 2 дни
  AquaPy, 1 litru
  256,97 лв.
 4. bg bayer insecticide aqua k othrine ew20 1 litre - 1
  Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.
  99,23 лв.
 5. bayer insekticid k othrine vg250 20 g - 1
  K-Othrine ВГ250, 20 г
  19,66 лв.

Cytrol Forte ВП, 250 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg pelgar insecticide cytrol forte wp 250 g - 3

Cytrol Forte ВП, 250 г

Не е налично

Информация за продукта

Продукт, предназначен за използване от квалифициран и упълномощен персонал.

Cytrol Forte ВП е инсектицид с широк спектър на приложение в борбата срещу летящи и пълзящи насекоми. Инсектицида е под формата на намокряема пудра, съдържащ синтетичен пиретроид циперметрин. Тези функции дават основата за специалния му унищожаващ ефект. Cytrol Forte ВП осигурява висок контрол върху трудни повърхности, които се нуждаят от силен остатъчен ефект. В допълнение към други намокряеми пудри, този продукт не оставя следи по повърхностите върху които е нанесен.
След апликация, активната съставка остава по горния слой на третираното място като невидима пудра и влиза в контакт с инсектицида, когато той премине през нея.
Cytrol Forte ВП може да се използва във и около домакинства и индустриални предприятия, болници, военни депа, ресторанти и столови, складове, месокомбинати, кошове и купища с тор. Може да се използва и по мека мебел и върху труднодостъпни хоризонтални и вертикални повърхности, където вредителите може да си почиват. За употреба срещу хлебарки, бълхи, мравки, безкрилки, люспеници, щипалки, стоножки, мухи, комари, оси.
Как да нанесем Cytrol Forte:
-Хлебарки и люспеници: напръскайте местата, където тези насекоми се намират, например дървени первази, хранилища, килери около отдушници и тръби, рамки на прозорци, врати, покрай и зад хладилници, шкафове, мивки, печки и под чекмеджета, рафтове и върху пукнатини и цепнатини зад вградени мебели и др;
-Мравки: напръскайте ‘пътеките’ им около вратите или където сте забелязали много мравки на едно място;
-Бълхи: преди пръскане, прахосмучете зоната. Изхвърлете съдържанието на прахосмукачката в плътно завързана торбичка. Нанесете по килима и меката мебел, включително и по възглавничките и местата, често посещавани от домашните ви любимци;
-Мокрици и стоножки: напръскайте рамките на вратите и прозорците, вътре и отвън, както и килера/хранилището;
-Мухи и комари: Нанесете спрея върху стените, тавана и места, където насекомите почиват;
Оси: напръскайте входа на гнездото, и повърхностите, където осите почиват.

 Използвайте 10 г за 5 литра вода за пълзящи и летящи насекоми, като при по-сериозно нашествие може да удвоите концентрацията на продукта.

Допълнителна информация

More Information
Производител Pelgar
Опаковка 250 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВП-намокрим прах
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Cypermethrin
Активна концентрация на веществото 400 g / kg
Начин на действие контактно, проникващо, фумигиращо
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта