1. bg ghilotina insecticide i135 permfum midi 11 g - 2
  i135 PermFum Midi, 11 г
  14,41 лв.
 2. bg ghilotina insecticide i05 perm dust 100 g - 3
  i05 PermDust, 100 г
  Regular Price 7,46 лв. Special Price 4,70 лв.
 3. bg ghilotina insecticide i135 permfum mini 3 5 g - 3
  i135 PermFum Mini, 3.5 г
  10,12 лв.
 4. bg kwizda insecticide dobol fumigator 20 g - 7
  Изпращане в 3 дни
  Dobol Инсектицидна Димка, 20 г
  29,05 лв.

Dobol Инсектицидна Димкa, 100 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg kwizda insecticide dobol fumigator 100 g - 8

Dobol Инсектицидна Димкa, 100 г

Не е налично

Информация за продукта

Dobol инсектицидна димка  е нов продукт в борбата срещу вредителите, лесен за употреба и с иновативна технология, която позволява пълното елиминиране на инсектите със сухо опушване - фумигиране, което се разпростира бързо в третираните затворени помещения. 

Финните му микрочастици могат да влязат във всяка пукнатина и тясно скривалище на насекоми, оставяйки ги беззащитни и елиминирайки ги докато се крият. 

Инсектицидната димка има постепенна дифузия на активното вещество - опушването започва само минути след като продукта е активизиран с вода. Това прави продукта много лесен за употреба, като позволява на опериращия да избегне дима. Няма риск от възпламеняване или експлозия. Ефикасността му е бърза и гарантирана. Пушекът не оставя петна по повърхностите. 

Вредители: летящи насекоми (мухи, оси, комари) - доза от 100 г покрива площ от 500 м2, пълзящи насекоми (буболечки, бълхи, паяци) - доза от 100 г покрива площ от 250м2

Активно вещество: 7,2% цифенотрин. 

Инструкции за употреба: 

 

1. По време на третирането, прозорците и вратите трябва да са затворени. Отворете чекмеджета и врати на шкафове. Премахнете или покрийте храна и съдове. Освободете помещението от хора и животни. 

 

2. Поставете устройството по средата на зоната за третиране. Отворете опаковката и отстранете алуминиевото фолио, съдържащо капсулата. 

 

3. Напълнет с вода до нивото индикирано на опаковката (1см). Внимавайте да не надвишите нивото. 

 

4. Поставете капсулата в пластмасовия съд с вода, с червения край нагоре. Внимание: в случай, че ползвате няколко капсули едновременно, първо налейте вода във всички чашки преди да поставите капсулите. 

 

5. Оставете опушването да започне и напуснете помещението. Процеса започва след няколко минути. Оставете затворено за поне 2часа, а за най-добра ефикасност - 4 часа. Проветрете добре след употреба. По време на третиране не трябва да има никой в помещението.

 

6. Не е разрешено да се освободите от съдържанието на продукта в атмосферата след употреба. Отпадъка трябва да се предаде на сметище. 

Област на приложение: Депа и сгради, търговски помещения, домакинства, библиотеки, подлези и мостове, млекодобивни, празни конюшни, оранжерии, празни вагони, самолети, празни складове за зърнени и други култури, съоръжения за отпадъци.

Допълнителна информация

More Information
Производител Kwizda
Опаковка 100 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на аерозол
Начин на нанасяне Аерозол, Готов за употреба
Активни вещества Cyphenothrin
Активна концентрация на веществото 72 gr./litre
Начин на действие контактно
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mites of Dust, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта