1. bg ghilotina bait station s58 reptoplast - 4
  s58 Reptoplast
  7,58 лв.
 2. catchmaster trap 24grb - 1
  CatchMaster 24GRB
  Regular Price 21,09 лв. Special Price 18,74 лв.
 3. bg ghilotina repellent reptiles 5 kg - 1
  Репелент за Влечуги, 5кг
  167,46 лв.

Kalif Влечуги, 600 г

Не е налично
Препоръчва се срещу:
bg kollant repelent kalif vlechugi 600 g - 2

Kalif Влечуги, 600 г

Не е налично

Информация за продукта

Kalif репелент срещу влечуги замества традиционните методи за отърваване от тези вредители и е идеално решение, ако не искате да ползвате химикали и отрови. Репелентната фукция е стриктно за запазване на животните далеко от определени места, без да е опасен за тях или други живи организми. В репелента има комбинация от ароматни съставки, които прогонват или спират преминаването на влечуги през зоната на действие. 

Инструкции: наръсете гранулите по пътеките, където сте забелязали активност на влечугите. Ако подозирате тяхното присъствие, първо наръсете с малка доза от продукта. След 48 часа животните ще са се отдръпнали от мястото и ще можете да нанесете продукта по периметъра на мястото с дебелина от 15-20см.

Това се повтаря след 8-10 дни или след голям дъжд.

Когато миризмата на продукта се изхаби, неговото действие намалява. 100% естествена формула за запазването на влечугите настрана от градината ви. Идеален продукт за употреба, когато не искате да ползвате химикали и отрови. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Kollant
Опаковка 600 г
Под формата на гранули
Отървава се от Snakes
Видове ефекти Oбонятелен
Енергиен източник Ръчно
Област на приложение На открито

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори