1. bg dazer repellent the dazer 2 - 3
    Dazer 2, кучегон
    106,09 лв.

Kalif Кучета и Котки, 750 мл

Не е налично
Препоръчва се срещу:
bg kollant repelent kalif kucheta kotki 750 ml - 3

Kalif Кучета и Котки, 750 мл

Не е налично

Информация за продукта

Kalif репелeнт за кучета и котки прогонва за кратко време тези и други животни надалеко от вашият дом, градина, склад. Повърхности и места ще останат чисти от целеви животни. Продукта идва разреден и готов за употреба в елегантна опаковка: безопасен е и не оставя петна. 

Kalif главно засяга обонянието на животното. Със силния си неприятен аромат, той прогонва кучета, котки за кратко време като ги отказва от вредните им навици, без да има нужда да закупувате други продукти за отстраняването на всяко индивидуално животно. 

Инструкции:

Разтръкайте бутилката преди употреба и напръскайте с нея повърхностите. За изключително податливи места, повторете третирането докато лошите навици не престанат. 

100% естествена и готова за употреба формула, която обезкуражава животните от правенето на мръсотия по определени места. 

- разтръскайте преди употреба и напръскайте местата;

- повторете при нужда;

- гарантира отлични резулати в кратък срок от време;

- нетоксичен;

- екологично чист / без газове;

- базиран на растения. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Kollant
Опаковка 750 мл
Под формата на течност
Отървава се от Cats, Dogs
Видове ефекти Oбонятелен
Енергиен източник Ръчно
Област на приложение В помещения, На открито

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта