Репелент за Влечуги, 5кг

В наличност
167,46 лв.
- +
Препоръчва се срещу:
bg ghilotina repellent reptiles 5 kg - 1

Репелент за Влечуги, 5кг

167.46 лв.

Информация за продукта

Гранулиран продукт с активно ароматна есенция за отблъскването на влечуги от третирани места, без да наранява тях или други животни. 

Якобсоновия орган, или вомероназален орган, е обонятелен орган при животните, който им служи главно за направава на оценка на заобикалящата ги среда, което определя и тяхното по-нататъшно поведение. Репелента временно засяга този орган като паразлизира неговите функции, което кара животното да се отдръпне бързо от зоната. 

Продукта е под формата на гранули и може да се нанесе лесно чрез разпръскване из къщата, бараката, басейна, палатката, и други, което ще държи влечугите далеч от тях. Можете и да третирате и градината, но избягвайте да използвате репелента в близост до растения и зеленчуци, които са ядливи. 

За да предпазите място от влечуги първо нанесете малко количество от репелента. След 48 часа, времето нужно на влечугите да се оттеглят от зоната, нанесете продукта отново като обградите мястото с ленти от по 15-20 см, за да създадете бариера. Чрез този метод, опаковка от 5кг би предпазила площ от 3000м2.

Употребата на продукта е подходяща за навън и създава защита за по-голяма площ отколкото капаните. Третирането се прави маргинално, около цялата зона, която искате да предпазите. 

Ако влечугите вече населяват даденото място, оставете без гранули зона с широчина от около 2метра, за да може нашествениците да напуснат мястото. След около седмица затулете дупката с гранули, за да ограничите достъпа. Ако третирате зона около езеро оставете разстояние от 1-2метра от водата. Ако езерото е много широко, поставете защитна ограда за влечугите. 

Продукта може да се добави като добавка към вода, но не и във вода. За да предотвратите заселяването на влечугите във водни езерца, фонтани, басейни и площи в градината ви, нанесете гранулите на площ от около 15-20см. 

Препоръчано е да се използва репелент, който има регулирано отделяне на пари за дълготраен ефект от около 2месеца при нормални атмосферни условия. 

Когато характерния мирис на продукта намалее, неговата ефективност отслабва. Силните валежи не засягат продукта, но при продължителен и силен дъжд третирането трябва да се повтори 

Дозировка и употреба:

Разпръскайте продукта в зоните, инфестирани с влечуги или където искате да отблъснете тяхната поява: градини, полета, камари с дърва, и други, в дози от 100г / 10м2За ефективно третиране можете да удвоите дозата. 

Повторете процедурата след 8-10дни или след дъжд или наполяване на обработваеми земи.

Внимание:

Използвайте само по предназначение. Съхранявайте продукта в плътно затворенат му оригинална опаковка на сухо и прохладно място. Не съхранявайте в близост до храна. Прочетете инструкциите внимателно преди употреба. Съдържа инертни материали, глина и ароматни есенции. 

Продукта е предназначен за професионална употреба. Използвайте подходящи ръкавици за нанасяне на продукта. 

Съдържание: масло от камфор - 5%, допълнителни съставки

Допълнителна информация

More Information
Производител Ghilotina
Срок на годност (години) 2
Отървава се от Snakes
Видове ефекти Oбонятелен
Област на приложение На открито

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори