i21.5 Premise Гел, 20 г

В наличност
40,97 лв.
- +
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg ghilotina insecticide i21 5 premise gel 20 g - 2

i21.5 Premise Гел, 20 г

40.97 лв.

Информация за продукта

Готов за употреба инсектициден гел примамка за контролиране на млади хлебарки (нимфи) и възрастни индивиди. Съдържа 2.15% имидаклоприд, хранителна добавка, която е силен атрактант за хлебарките, както и колоидни материали поддържат примамката свежа и осигуряват на хлебарките източник на течност.

Ghilotina i21.5 Premise гел издържа на широк спектър от температури. Няма мирис и не оставя петна, докато млечният на цвят гел е незабележим при употреба. За контрол на : ХЛЕБАРКИ, т.е. Германски, Ориенталски и Американски хлебарки.

Инструкции за употреба Ghilotina i21.5 Premise гел  патрони са създадени за контролирано поставяне на примамка в следните ситуации:

Домашни помещения (включително кухни)

Работа с храна

Производство: цехове, месокомбинати, и др.

Складиране: търговци на храна, складове, магазин за суровини, силози (освен такива за зърно), др.

Обработка на храна: ресторанти, столове

Обществени сгради: Сгради с продължително обитаване, включително болници (отделения с непрекъсната заетост), хотели, обществени бани, публични сгради, църкви, читалища, кина, др.

Домове за животни: Зоопаркове, магазини за домашни животни, приюти, ветеринарни практики, лаборатории, развъдници, (без кошари и клетки за животни), др.

Ghilotina i21.5 Premise гел  е сертифициран за употреба на САМОЛЕТИ и КОРАБИ.

КОГАТО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИЦА ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТА В ДОМОВЕ И МЕСТА, ДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА, ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ, ЗА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ РИСКА ОТ ДЕЦАТА ДА ПОЕМАТ ПРЕПАРАТА.

Ghilotina i21.5 Premise гел  е особено полезен за чувствителни места, където употребата на конвенционални инсектицидни формулации е ограничена, например в близост до електронно и електрическо оборудване и др.За максимална ефективност поставете Ghilotina i21.5 Premise гел  около местата, където хлебарките обитават, и ако е възможно, между тези зони и хранителния източник. Инспектирайте средата за третиране, за да откриете гнездата на инфестацията, например като изпозлвате аерозол или капани, или се огледате за фекалии, части от кожа и яйца, и др.

Когато третирането е извършено, премахнете празните гилзи и ги изхвърлете безопасно. Ако пълнителят е само частично употребен, извадете го от апликатора, и го съхранете както е описано в инструкциите. Нанасяйте Ghilotina i21.5 Premise гел  под формата на точки или панделки по повърхността на идентифицирани целеви зони. Трябва да се постави по незабележими и слабо осветени места. Избягвайте прекалено прашни, мръсни и влажни локации и такива, които са обект на измиване. Не нанасяйте по места, които скоро са били третирани с друг инсектицид и не заразявайте примамката с друг препарат. Ghilotina i21.5 Premise гел  може да се постави в близост до: ъгли, пукнатини и цепнатини, кухини, сервизни канали, асансьорни шахти, оборудване, мебели, например хладилници, печки, мивки, вани, др. Идеален е за употреба около електронни и електрически уреди. На места, където сте забелязали миграция на буболечките, нанесете допълнително гел в периферията на зоната, за да осигурите контрол.

Ефект върху популацията на хлебарки може да забележите много бързо с появата на мъртви екземпляри до 24часа от третиране. Максимални нива на контрол върху вредителя се постигат до 1-3 месеца след третирането в зависимост от нивото на нашествието и при условие, че гелът е на лице. Където инфестацията е голяма, следете апликацията на гела и повторете нанасянето му при нужда. Гелът може да се отстрани с гъба и 5%разтвор от содиев хлорид.

ЧЕСТОТА НА АПЛИКАЦИЯ: Честотата на нанасяне е изчислена в зависимост от големината на инфестацията и вида на хлебарките. Запомнете: 1точка = 0.1г гел с диаметър от 7мм. Алтернативно може да направите тънка панделка със същото количество гел. *Гъстота на инфестацията: Малко нашествие: хлебарките не се забелязват през деня. Голяма инфестация: хлебарките често се срещат през деня.

Допълнителна информация

More Information
Производител Ghilotina
Опаковка 20 г
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 4
Под формата на гел
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Imidacloprid
Активна концентрация на веществото 21,5 g / kg
Начин на действие контактно
Мирис незначителен
Дозировка 1-2 g/25-50 mp
Отървава се от Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори