1. bg zapi spa trap kelt fly trap 240 g - 5
  Капан за Мухи Kelt Fly, 240 g
  Regular Price 66,53 лв. Special Price 59,88 лв.
 2. bayer insekticid quick bayt 2extra wg 10 750 g - 1
  Quick Bayt 2EXTRA WG 10, 750 гр
  Regular Price 152,15 лв. Special Price 92,81 лв.
 3. bg bayer insekticid quick bayt 2extra wg10 250 g - 1
  Quick Bayt 2EXTRA ВГ10, 250 г
  61,84 лв.

i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10, 250 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
ghilotina-insekticid-i10-quick-bayt-2xtra-vg10-250-g - 4

i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10, 250 г

Не е налично

Информация за продукта

Ghilotina i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10 са вододиспергируем гранулен инсектицид примамка, който се разтваря във вода и се впръсква за контрол на обикновената муха. Може да се използва в търговска, индустриална и домашна среда

Продукта е инсектицидна примамка, базирана на две активни съставки:

- имидаклоприд (10г / 100г), който парализира нервната система на инсекта;

- мускалур (0.1г / 100г), който допълва систематичното действие на имидаклоприда и повишата ефикасността на продукта. 

Ghilotina i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10 съдържа също Bitrex за предотвратяване инцидентно поглъщане от човека, домашните любимци или други животни. Заради силният атрактант, необходимо е да третирате само 30-40% от повърхността, която искате да предпазите. 

Начин на употреба: Смесете 250г от продукта с 2л вода и го нанесете върхи 100м2 , за да предпазите повърхност от 300-400м. Разбъркайте добре докато разтворът е хомогенен. Сместа трябва да се нанесе по местата, където мухите кацат: рамки на врати, прозорци, колони, кошчета за боклук и др. Максимална биоцидна активност се получава след 21-28дни. След този период се препоръчва да пръскате местата с вода, за да активирате действието на продукти до 6 седмици. Третирането може да бъде повторено при необходимосст, но не повече от 5 пръскания в годината. 

Област на приложение:


- навън: кланици, жилища за животни, домашни жилища, контейнери, и други индустриални и търговски обекти;

- около: индустриални обекти, депа за складиране на тор, сметища, ферми;

- вътре: търговски и индустриални обекти, ферми.

Допълнителна информация

More Information
Производител Ghilotina
Опаковка 250 г
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на гранули
Начин на нанасяне Боя, Пулверизатор
Активни вещества Imidacloprid
Активна концентрация на веществото 100 g/kg
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис незначителен
Дозировка 250 g/100 mp;250 g/2 l
Отървава се от Flies

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта