i05 PermDust, 100 г

В наличност
Regular Price 7,46 лв. Special Price 5,22 лв.
- +
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg ghilotina insecticide i05 perm dust 100 g - 3

i05 PermDust, 100 г

5.22 лв.

Информация за продукта

Гилотина i05 Перм Дъст е готова за употреба прахообразна пудра, съдържаща 0.5% перметрин. Подходящ е за употреба около зони, където течни продукти не могат да се използват, например в близост до електрически контакти, кабели, пукнатини и цепнатини. 

Формулиран като прах за употреба в кухини или електрически инсталации, където течните продукти не са подходящи. За общия контрол на пълзящи и отпочиващи насекоми, може да се нанесе на ръка или с разпръсквачка за пудра, предлага добър контрол върху осите. 

Пудрата има много проста формулация, в която активната съставка се смесва със допълнение от малки частички заедно с противослепващи агенти и адюванти за получаването на хомогенен, свободно течащ продукт. Не съдържа емулголатори или повърхностно активни агенти, така че тази пудра не е смесима с вода (както водиспергируемата пудра).

С този тип прости формулации се пудри инфестираната зона и нарочените вредители прихващат летална доза от продукта, докато преминават през него. Този вид формулация оставя видим депозит след себе си, затова се използва само в определени ситуации. 

За контрол върху дървеници и бълхи:

Третирайте внимателно цялата достъпна част на стаята (без тавана), наблягайки на солидните материали (дърво, пластмаса, др.), използвани за крепене на текстил, мебели, подова настилка, свързващи зони (цокли, кутии за кабели), всички труднодостъпни места (ъгли, свръзки между мебели, вътрешността на шкафове, отдушници и сифони). 

Третирането трябва да се извърши с достатъчно продукт, за да се достигнат и най-фините цепнатини в материала, по който се нанася (бетон, дърво, др.) и да се задържи за няколко минути. Много е важно да идентифицирате и третирате зоната с най-голям потенциал за гнездене. Апликацията трябва да се повтори след 10-14 дни, заедно с други продукти препоръчани за това третиране. 

Съдържа: петметрин 50 г/ 100г 

Контролира: оси, хлебарки, мравки, други пълзящи насекоми.

Нанасяне: пудрене.

Допълнителна информация

More Information
Производител Ghilotina
Опаковка 100 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на прах
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Permethrin
Активна концентрация на веществото 0.50%
Начин на действие контактно, проникващо, системно, фумигиращо
Мирис незначителен
Дозировка 10-25 g/mp
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Millipedes, Silverfish, Spiders, Ticks, Wasps

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P262
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори