Pico гел, репелент за птици

В наличност
28,98 лв.
- +
Препоръчва се срещу:
bg frowein 808 repellent pico gel - 2

Pico гел, репелент за птици

28.98 лв.

Информация за продукта

Pico Гел е създаден за защита на сградите от гълъби и други нежелани птици.

Начин на действие:

Причинява изключително тактилно раздразнение, птиците не могат да се закрепят за мястото и отлитат. След няколко опита третираното място ще бъде избягвано. Оптимален ефект на гела настъпва при температура над 15 градуса по Целзий, и при нормални условия, ще има продължителност от 1-2 години.

Начин на употреба:

Една опаковка е достатъчна за нанасяне на лента от 5-6 метра дължина в тесни участъци. За по широки места е препоръчително да нанесете 2 или 3 ленти от гела. Третираните повърхности трябва да са чисти и подсушени преди апликацията на продукта. 

Характеристика:

- нетоксичен;

- безцветен;

- показва устойчива еластичност;

- устойчив на атмосферни влияния и не се деформира при вариация на температура;

- неутрален към строителни материали;

- най-добър за нанасяне по прагове, тесни ръбове, където гълъбите кацат, панели, покриви, улуци, декорации, монументи и други.

Ползи:

- защитава сградите, изпражненията на птиците имат корозивен ефект;

- предотвратява появата и разпространението на бактерии пренасяни от птиците;

- намалява разходите по поддръжка и почистване на фасади и други;

- намалява шумът създаван от птиците. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Frowein
Опаковка 1 част
Под формата на гел
Отървава се от Birds
Видове ефекти Oсезателен
Енергиен източник Ръчно
Област на приложение На открито

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори