1. Solfac Trio ЕО 140 NF, 5 литра
  Solfac Trio ЕО 140 NF, 5 литра
  699,70 лв.
 2. bayer insekticid solfac automatic forte nf 150 ml - 1
  Solfac Automatic Forte NF, 150 ml
  19,66 лв.
 3. Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.
  Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.
  104,37 лв.
 4. AquaPy, 1 litru
  AquaPy, 1 litru
  270,05 лв.
 5. bg unichem insecticide effect microtech cs 500 ml - 1
  Ефект Microtech CS, 500 мл
  61,29 лв.
 6. bg ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 5
  i250 Effect Ultimum, 500 ml
  74,72 лв.

Solfac EВ50, 1 л

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide solfac ew 50 1 l - 2

Solfac EВ50, 1 л

Не е налично

Информация за продукта

Solfac ЕВ50, съдържащ 5% цифлутрин емулсия, масло във вода, е продукт от ново поколение, който има няколко предимства пред други формулации. В него, активната съставка е вградена в течни полимерни капки във водна среда. Резултатът е течен концентрат без мирис, с много ниска дразнителност, особено подходящ за сенситивно приложение, например в болници и ресторанти. Не съдържа никакви органични разтворители във формулацията, които предизвикват неприятни миризми и оставят петна често асоциирани с ЕК (емулсия концентрат) формулации. Водният носител означава, че продуктът е незапалим и може да се складира и предвижва безопасно.

Solfac ЕВ50 се препоръчва за контрол върху хлебарки, мухи и комари. За тази цел 8мл от инсектицида се разтваря във един литър вода и се впръсква при доза 50мл на кв.м., особено в пукнатини, цепнатини и други скривалища и повърхности за почивка. Продуктът може да се използва ефективно и в дома ви, общежития, търговски помещения, ресторанти, жп линии, индустриални помещения, офиси, болници, ферми за животни, кораби и др.

Препоръки: Продуктът е успешно оценен и сертифициран от Комитета на СЗО по пестицидни остатъци.

Специални фукции: Уникална емулсия, формулация масло във вода, свързва се лесно с повърхността, Безмирисен и недразнещ, не оставя петна, полезен за сенситивни среди (болници, ресторанти, др.)

Основни предпазни мерки: Solfac ЕВ50 трябва да се продава и разпространява в оригиналната опаковка. Да се държи под ключ на хладно, сухо място далеко от хранителни продукти и извън досега на деца. Използвайте само за контрол върху вредителите както е описано на етикета.

Не пръскайте по хора, животни, декоративни растения, храни и зоб. Носете предпазно облекло докато третирате. Избягвайте контакт с кожата. Не изхвърляйте останал или неизползван продукт във водни източници. След пръскане, измийте ръцете, лицето и засегнати части от тялото обилно с вода и сапун. Ако се появят признаци за натравяне, обадете се незабавно на лекар.

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Активни вещества Cyfluthrin
Активна концентрация на веществото 50 g / litre
Начин на действие контактно
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Ladybugs, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори