1. Quick Bayt 2EXTRA WG 10, 750 гр
  Quick Bayt 2EXTRA WG 10, 750 гр
  154,43 лв.
 2. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3
  Cytrol Forte ВП, 20 г
  14,59 лв.
 3. ghilotina-insekticid-i10-quick-bayt-2xtra-vg10-250-g - 7
  i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10, 250 г
  63,18 лв.
 4. K-Othrine ВГ250, 20 г
  K-Othrine ВГ250, 20 г
  20,59 лв.

Quick Bayt 2EXTRA ВГ10, 62.5 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide quickbayt 2extra wg 10 62 5 g - 2

Quick Bayt 2EXTRA ВГ10, 62.5 г

Не е налично

Информация за продукта

Quick Bayt 2Xtra ВГ10 е гранулиран инсектициден препарат за контрол върху домашните мухи за употреба само в селските райони: животновъдни стопанства, млекообработваеми заводи, свинарници, курници, зоните около оборудването, предназначено за обработка на храни, ресторанти и сметища, които често причиняват проблеми с мухите.

Примамката е високоефективна за мухите заради нейният сладък характер, уникалната смес от феромонова примамка Мускалур (Muscalure) и вкусов агент (LEJ 179) и червения й цвят. Quick Bayt 2Xtra ВГ10 също съдържа и горчивият агент, BITREX, който предотвратява поглъщане от хора, домашни любимци и други животни.

Quick Bayt 2Xtra ВГ10 ще намали броя на мухите до 24 часа.

Инструкции:

За употреба само в селските райони: животновъдни стопанства, млекообработваеми заводи, свинарници, курници, зоните около оборудването, предназначено за обработка на храни, ресторанти и сметища.

Най-добри резултати ще са на лице, ако малко количество от пастата-примамка се нанесе на често по местата, където мухите кацат. Избягвайте третирането на много прашни места. Ако продукта е запрашен, измийте и нанесете отново. Не нанасяйте по места подлежащи на измиване. Пастата за 'боядисване' да се постави само по места, недостъпни за деца, домашни любимци и други животни, както и в близост до храна. Да не се използва по места, където има открита почва.

Апликация чрез намазване/боядисване:

За да приготвите сместа за боядисване, смесете 200г примамка със 150мл топла вода, разбъркайте добре. Това осигурява достатъчно паста, за да третирате 1м2, за всеки 100м2 подова повърхност третирайте 1м2 стенна повърхност.

15мин. след смесване можете да нанесете пастата по вътрешни структури и стени с помощта на четка или валек.

След употреба почистете четката или валека с топла вода, след което ги изхвърлете.

Минимален период за повторно третиране е 6седмици. Ако имате нужда от повторно третиране преди този период е изтекал използвайте друг продукт с различна активна съставка. Quick Bayt 2Xtra ВГ10 не бива да бъде използван повече от 6 пъти годишно. Продължителното му използване би довело до провал поради инсектицидна резистенция.

QuickBayt® spray съдържа имидаклоприд – високоефективен неоникотиноиден инсектицид, който действа като стомашна отрова

Резистенция и контрол:

Quick Bayt 2Xtra ВГ10 съдържа имидаклоприд – високоефективен неоникотиноиден инсектицид, който действа като стомашна отрова.

Неоникотиноидите имат различен начин на действие в сравнение с други видове инсектициди като пиретроидите и органофосфатите. Quick Bayt 2Xtra ВГ10 трябва да се използва като като компонент от интегриран контрол върху вредилите мухи, който включва продукти от друг химичен клас, например ларвициди и естествени продукти, и не бива да се използва ексклузивно и продължително, за да се избегне развитието на резистенция от страна на мухите.


Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 62.5 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Начин на нанасяне Боя, Пулверизатор
Активни вещества Imidacloprid
Активна концентрация на веществото 100 g / kg
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис отличителен
Отървава се от Flies

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори