1. bg ghilotina insecticide i7 5 k othrine sc 7 5 flow 1 l - 2
  i7.5 K-othrine SC 7.5 Flow, 1 л
  51,60 лв.
 2. bg syngenta insecticide advion ant gel 30 g - 4
  Advion Гел Примамка за Мравки, 30 г
  Regular Price 63,19 лв. Special Price 38,54 лв.
 3. bg ghilotina insecticide i05 perm dust 100 g - 3
  i05 PermDust, 100 г
  Regular Price 7,46 лв. Special Price 5,22 лв.
 4. MaxForce Quantum, 30 г
  MaxForce Quantum, 30 г
  63,19 лв.

MaxForce Quantum, 4 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide maxforce quantum 4 g - 2

MaxForce Quantum, 4 г

Не е налично

Информация за продукта

Max Force Quantum е готова за употреба инсектицидна примамка за бърз контрол върху различни видове мравки. Формулацията е особено ефикасна срещу фараоновата мравки и черната, градинска мравка, но има ефект и върху аржентинския им братовчед. Тя представлява особено силна течност съдържаща 0.03% имидаклоприд и базирана на храна формула, която е особено примамлива за мравките. Продукта няма мирис, не оставя следи и е безцветен. Max Force Quantum съдържа горчивият агент Bitrex, за да се предотврати случаен прием. 

Област на приложение: касетките Max Force Quantum са създадени за контролираното поставяне на примамка в следните ситуации: 

Продукта се нанася чрез специален пистолет за гел апликация. След завършване на третирането, изпразнете пистолета от касетката и я изхвърлете в затворен плик. Ако сте използвали само част от продукта, може да го съхраните с помощта на предоставената капачка. 

Инструкции за употреба:

Общи: Нанасяйте продукта извън досега на деца и животни. За най-добра ефективност Max Force Quantum трябва да се постави върху хоризонтални повърхности или в близост до пътечки на мравките. Изследвайте зоната за третиране, за да определите от къде идва нашествието. Ефектът върху популацията от мравки може да се очаква до 7 дни, когато честотата на екземплярите ще намалее. Повечето гнезда се остраняват до 14 дни. В много екстремни случаи, когато нашествието е много голямо или се повтори, тяхното овладяване и контрол може да отнеме до 2 месеца. Зоните с примамка остават ефикасни за поне 12 седмици. Докато имате тези примамки, повторната инвация ще е предотвратена.

Употреба вътре: Нанасяйте Max Force Quantum директно по целевите места. Инструктирайте други хора влизащи в контакт с зоната да не забърсват или премахват точките с примамка. При голяма инфестация проверявайте продукта периодично и повторете нанасянето при нужда. Избягвайте апликация по прекалено прашни, мазни или влажни повърхности и места, които се мият често. Не третирайте с препарата места за обработка на храна или зони в които друг инсектицид е бил вече използван, за да не се замърси продукта. Когато комбинирате продукта със станция за стръв следвайте следните указания: поставете препарата в хоризонтална позиция на места, където сте забелязали мравки да търсят храна. Вътре в помещенията, следите на мравките обикновено излизат от под врати, дюшемета, цепнатини и пукнатини. Оставете една примамка на пътечка. В трудни ситуации използвайте допълнителна станция за стръв.

Употреба навън: Max Force Quantum може да се използва в пукнатини и цепнатини ( тухлени стени, пътеки от плочки, камъни, и др.), където сте забелязали движение на мравки или се вижда тяхната следа. Поставете примамката на сухо, защитено от дъжд, място. Ако трябва да третирате открито място, нанесете ако не очаквате да вали в следващите 24 часа. Ако можете да идентифицирате отвор към гнездото на мравките, впръскайте течността директно в него. Когато комбинирате продукта със станция за стръв следвайте следните указания: поставете препарата в хоризонтална позиция на места, където сте забелязали мравки да търсят храна и където станцията е предпазена от директна слънчева светлина и дъжд. Оставете една примамка на пътечка. В трудни ситуации използвайте допълнителна станция за стръв.

Винаги слагайте обратно капачката след употреба. 

Ненужен продукт може да се отстрани с гъбичка и вода. 

Резистенция и как да се справим с нея:

Женските мравки са стерилни. Дозировка и съотношения:

за употреба вътре - против фараонови мравки, аржентински мравки: 1 точка от 0.2г/мтретирана повърхност, например третирайте кухня от 10мс 10 точки от продукта от по 0.2г всяка.  Против черна,градинска мравка: 1 точка от 0.2г продукт за 1 метър от следа на мравки. Когато използвате примамка за мравки, слагайте една станция на следа. 

за употреба навън: - против черни, градински мравки и други видове: за третиране на гнезда, инжектирайте 2г от продукта директно върху входа на гнездото. За апликация върху следи, 1 точка от 0.2г за линеен метър от следата от мравки, при максимум 2г от продукта на гнездо. Оставете една примамка на пътечка. ВНИМАНИЕ: не оставяйте да замръзне. Да не се използва за зърнени култури или зърнохранилища. Не опитвайте да отворяте и зареждате отново касетката. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 4 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на гел
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Imidacloprid
Активна концентрация на веществото 3 g / kg
Начин на действие проникващо
Мирис незначителен
Отървава се от Ants

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори