1. envu insekticid maxforce ic gel 5 g - 1
  Maxforce IC гел, 5 г
  16,39 лв.
 2. bg syngenta insecticide advion cockroach gel 30 g - 5
  Advion Гел Примамка за Хлебарки, 30 г
  Regular Price 56,18 лв. Special Price 34,27 лв.
 3. Maxforce IC гел, 30 г
  Maxforce IC гел, 30 г
  56,18 лв.
 4. bg ghilotina insecticide i21 5 premise gel 20 g - 2
  i21.5 Premise Гел, 20 г
  40,97 лв.
 5. Maxforce IC гел, 20 г
  Maxforce IC гел, 20 г
  40,97 лв.

Maxforce IC бял, 5 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide maxforce ic white 5 g - 3

Maxforce IC бял, 5 г

Не е налично

Информация за продукта

Готов за употреба инсектициден гел примамка за контрол върху хлебарки нимфи и възрастни индивиди. Съдържа 2.15% имидаклоприд, хранително вещество, което е особено атрактивно за хлебарките и колоидни материали, които поддържат състоянието на примамката и осигуряват течности за хлебарките. 

Максфорс IC гел е устойчив на различна температура. Няма мирис и не оставя следи, докато млечния на цвят гел изглежда чист и незабележим. За контролирането на хлебарки: германски, ориенталски, американски. 

Инструкции за употреба  Максфорс IC гел касетки са създадени за контролираното поставяне на примамки в следните ситуации:

Домашна среда (включително кухня)

Обработване на храна: производители на храна, кухни, месокомбинати и други.

Съхранение на храна: търговия с храна, складове, фризери, силоси.

Готвене: ресторанти, кухни.

Публични сгради: продължително обитавани сгради, включително болници, хотели, публични бани, общински сгради, църкви, кина, читалища и други. 

Жилища за животни: зоологически градини, магазини за домашни любимци, ветеринарни практики, лаборатории, развъдници.

Продукта е сертифициран за употреба в самолети. 

Когато професионални оператори използват продукта в домове и места, където деца имат достъп до третираното помещение, инструкциите за използване и безопасност трябва да се следват стриктно, за да се предотврати риска от досега на децата с продукта. 

Максфорс IC гел е ценен в употребата си за сенситивни зони, където употребата на конвенционалните инсектицидни формулации е ограничена, например в близост до електронни и електрически уреди. За максимална ефективност поставете продукта до скривалищата на хлебарки и ако е възможно, между тези места и техният източник на храна. Изследвайте зоната, която искате да третирате за нашествие от хлебарки, като следите за техни изпражнения, отпадъци от яйца и кожа и други. 

Когато третирането приключи махнете празната опаковка и я изхвърлете на безопасно място. Ако ви е останал продукт, сложете му капачката и го приберете внимателно като следвате инструкциите. Нанесете Максфорс IC гел като точки или тънки панделки върху повърхностите идентифицирани като целеви зони. Трябва да се постави извън достъпни места, и където светлината е малко. Отбягвайте прекалено прашни, мазни или влажни места и такива, които се мият често. 

Не нанасяйте върху повърхности, които наскоро са били третирани с друг инсектицид. Гелът може да се постави в ъгли, пукнатини и цепнатини, кухини, сервизни канали, шахти за асансьори, оборудане и мебели, например хладилници, печки, вани, мивки. Идеален е за употреба около сенситивни зони, например електронно и електрическо оборудване. Където миграцията на хлебарки е била потвърдена, поставете допълнителна примамка по периферията на мястото за спомагане на контрола. 

Ефект върху популацията на хлебарките може да се очаква много бързо с умъртвени индивиди до 24 часа след третирането. Максимални нива на контрол се постигат от 1 до 3 месеца след третирането в зависимост от големината на нашествието и наличието на гел. При голяма инфестация инспектирайте точките гел и при нужда нанесете продукта отново. Ненужен гел може да се отстрани с гъбичка и разтвор от 5% содиев хлорид. 

Честота на апликация е съобразена с големината на инфестацията и с вида намерени хлебарки. Забележете: Една точка от продукта = 0.1г с големина 7мм диаметър. Тънка панделка със същото количеството продукт може също да се постави. Гъстота на инфестацията: ниска инфестация - хлебарките не се виждат през деня; голяма инфестация - хлебарките се забелязват често през деня. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 5 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на гел
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Imidacloprid
Активна концентрация на веществото 21,5 gr./Kg
Начин на действие контактно
Мирис незначителен
Отървава се от Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори