1. ghilotina insekticid i38 6 segal ew 500 ml - 1
  i38.6 Segal EW, 500 ml
  Regular Price 185,06 лв. Special Price 112,88 лв.
 2. bg ghilotina insecticide i56 cimetrol 500 ml - 1
  i55 Cimetrol Super EW, 500 мл
  Regular Price 281,99 лв. Special Price 179,46 лв.
 3. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 200 g - 5
  Cytrol Forte ВП, 200 г
  88,82 лв.
 4. bg ghilotina insecticide i7 5 k othrine sc 7 5 flow 1 l - 2
  i7.5 K-othrine SC 7.5 Flow, 1 л
  49,19 лв.
 5. bg bayer insecticid k othrine sc 7.5 flow 25 ml - 1
  K-Othrine SC 7.5 Flow, 25 мл
  5,39 лв.
 6. bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3
  Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл
  51,02 лв.
 7. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3
  Cytrol Forte ВП, 20 г
  14,61 лв.
 8. bayer insekticid k othrine vg250 20 g - 1
  K-Othrine ВГ250, 20 г
  19,67 лв.

K-Othrine СК25, 100 мл

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bayer-insekticid-k-othrine-sk25-100-ml

K-Othrine СК25, 100 мл

Не е налично

Информация за продукта

K-Othrine СК25  е широкоспектърен инсектицид, съдържащ 25мл/л делтаметрин, създаден за контролирането на голямо разнообразие на домашни и индустриални вредители. Насекоми, които може да се контролират, включват: хлебарки, оси и мравки, бълхи, дървеници, молци, бръмбари, моркици, псокоптери. 

K-Othrine СК25 е суспензионен концентрат, частична суспензия на солиден делтаметрининови частици във вода. Частиците инсектицид, въпреки че са с размер подобен на финна емулсия, не се разграждат напълно по повърхността. Те остават отделени на повърхността, пододбно на намокряема пудра, за да поддържат ефективен инсектициден контрол. Различното от пудрата обаче е факта, че този продукт не се вижда и не оставя петна. 

K-Othrine СК25 в такъв смисъл е продукт, който се държи като пудра по отношение на остатъчен ефект, но може да се употреби с лекотата и удобството, с което използвате течности. Продуктът осигурява бързо проникване през екзоскелета на насекомото, което довежда до видимия резултат на парализиране, зашеметяване и умъртвяване на жертвата. 

Ефекта, който имат повърхностите, върху продукта K-Othrine СК25  

Със всяко пръскане с остатъчно или без такова действие, целта е да се контролира популацията на насекоми през даден период от време, като се депозира слой инсектицид върху повърхности, където вредителите се хранят, възпроизвеждат или почиват. 

Продължителността на остатъчния ефект на инсектицид впръскат върху дадена повърхност зависи от вида повърхносттаK-Othrine СК25 е съвместим с много видове материали, дърво, метал, стъкло и пластмаса. Върху порести повърхности, обаче, като бетон и дърво, течните инсектициди, прониквайки в повърхността, загубва инсектицидните си свойства. K-Othrine СК25 попива по-малко в порестите повърхности отколкото емулсията концентрат и дори от някои намокряеми пудри, с което демонстрира по-голям остатъчен ефект след третиране и осигурява надежден контрол дори в такива трудни условия. 

Биологична активност

K-Othrine СК25 действа срещу насекомите при контакт ( и в по-малка степен при поглъщане). Типа на действие на K-Othrine СК25 се концентрира върху нервната система на инсекта, в резултат на което се наблюдават ефектите наречени флашаут и нокдаун, с които насекомото се поваля. 

Първоначалния ефект на препарата възбужда нервната система на насекомото до неконтролируема степен - флашаут. Докато вторият ефект е пълното блокиране и зашеметяване на вредителя до парализа - нокдаун. Тези реакции са най-добре демонстрирани от модерните пиретроиди, какъвто е и делтаметрина, един от най-потентните инсектициди достъпен за професионалистите в борбата с вредителите. K-Othrine СК25 действа бързо и с флашаут ефекта при нормална доза, близо 50% от инфектираните инсекти ще са повалени до 15 минути след третиране. 

K-Othrine СК25   - техническа информация

K-Othrine СК25   е готов за пръскане, като само го добавяте към вода и разбърквате. Лесен е за смесване, а впръскването на продукта може да стане със обикновена ръчна или механична пръскачка или бутилка с пулверизатор. 

За разлика от намокряемите пудри, разтвора се стича свободно и няма да блокира дюзите на пръскачките. По порести повърхности, трябва да се нанесе двойно обема, но с половин по-малко ниво на разреждане, за да се позволи попиване в повърхността. При всички положения пръскането трябва да продължи докато повърхността, която се третира е видимо мокра без течността да се разлива. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 100 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 25 g / liter
Начин на действие контактно, проникващо
Отървава се от Ants, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Fleas, Flies, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта