K-Othrine СК25, 1 л

В наличност
176,44 лв.
- +
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide k othrine sc 25 1 l - 2

K-Othrine СК25, 1 л

176.44 лв.

Информация за продукта

K-Othrine СК25 е широкоспектърен инсектицид, съдържащ 25мл/л делтаметрин, създаден за контролирането на голямо разнообразие на домашни и индустриални вредители. Насекоми, които може да се контролират, включват: хлебарки, оси и мравки, бълхи, дървеници, молци, бръмбари, моркици, псокоптери. 

K-Othrine СК25 е суспензионен концентрат, частична суспензия на солиден делтаметрининови частици във вода. Частиците инсектицид, въпреки че са с размер подобен на финна емулсия, не се разграждат напълно по повърхността. Те остават отделени на повърхността, пододбно на намокряема пудра, за да поддържат ефективен инсектициден контрол. Различното от пудрата обаче е факта, че този продукт не се вижда и не оставя петна. 

K-Othrine СК25 в такъв смисъл е продукт, който се държи като пудра по отношение на остатъчен ефект, но може да се употреби с лекотата и удобството, с което използвате течности. K-Othrine СК25 осигурява бързо проникване през екзоскелета на насекомото, което довежда до видимия резултат на парализиране, зашеметяване и умъртвяване на жертвата. 

Ефекта, който имат повърхностите, върху продукта K-Othrine СК25

Със всяко пръскане с остатъчно или без такова действие, целта е да се контролира популацията на насекоми през даден период от време, като се депозира слой инсектицид върху повърхности, където вредителите се хранят, възпроизвеждат или почиват. 

Продължителността на остатъчния ефект на инсектицид впръскат върху дадена повърхност зависи от вида повърхност. К-Отрин СК25 е съвместим с много видове материали, дърво, метал, стъкло и пластмаса. Върху порести повърхности, обаче, като бетон и дърво, течните инсектициди, прониквайки в повърхността, загубва инсектицидните си свойства. K-Othrine СК25 попива по-малко в порестите повърхности отколкото емулсията концентрат и дори от някои намокряеми пудри, с което демонстрира по-голям остатъчен ефект след третиране и осигурява надежден контрол дори в такива трудни условия. 

Биологична активност

K-Othrine СК25 действа срещу насекомите при контакт ( и в по-малка степен при поглъщане). Типа на действие на К-Отрин СК25 се концентрира върху нервната система на инсекта, в резултат на което се наблюдават ефектите наречени флашаут и нокдаун, с които насекомото се поваля. 

Първоначалния ефект на препарата възбужда нервната система на насекомото до неконтролируема степен - флашаут. Докато вторият ефект е пълното блокиране и зашеметяване на вредителя до парализа - нокдаун. Тези реакции са най-добре демонстрирани от модерните пиретроиди, какъвто е и делтаметрина, един от най-потентните инсектициди достъпен за професионалистите в борбата с вредителите. К-Отрин СК25 действа бързо и с флашаут ефекта при нормална доза, близо 50% от инфектираните инсекти ще са повалени до 15 минути след третиране. 

K-Othrine СК25 - техническа информация

K-Othrine СК25 е готов за пръскане, като само го добавяте към вода и разбърквате. Лесен е за смесване, а впръскването на продукта може да стане със обикновена ръчна или механична пръскачка или бутилка с пулверизатор. 

За разлика от намокряемите пудри, разтвора се стича свободно и няма да блокира дюзите на пръскачките. По порести повърхности, трябва да се нанесе двойно обема, но с половин по-малко ниво на разреждане, за да се позволи попиване в повърхността. При всички положения пръскането трябва да продължи докато повърхността, която се третира е видимо мокра без течността да се разлива. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 25 g / liter
Начин на действие контактно, проникващо
Дозировка 25-50 ml/100 mp;25-50 ml/5 l
Отървава се от Ants, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Fleas, Flies, Millipedes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Spiders, Vinegar Flies, Wasps

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори