1. bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3
  Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл
  50,98 лв.
 2. Cytrol Forte ВП, 200 г
  Cytrol Forte ВП, 200 г
  88,76 лв.
 3. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3
  Cytrol Forte ВП, 20 г
  14,60 лв.
 4. Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.
  Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.
  104,40 лв.
 5. K-Othrine ВГ250, 20 г
  K-Othrine ВГ250, 20 г
  20,60 лв.
 6. bg bayer insecticid k othrine sc 7.5 flow 25 ml - 1
  K-Othrine SC 7.5 Flow, 25 мл
  5,74 лв.
 7. bg bayer insecticide k othrine sc 25 1 l - 2
  K-Othrine СК25, 1 л
  176,49 лв.
 8. bg ghilotina insecticide i7 5 k othrine sc 7 5 flow 1 l - 2
  i7.5 K-othrine SC 7.5 Flow, 1 л
  51,61 лв.

Blattanex Delta СК, 1 л

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide blattanex delta sc 1 litre - 1

Blattanex Delta СК, 1 л

Не е налично

Информация за продукта

Blattanex Delta CK е инсектицид, използван за контролиране на широк спектър от насекоми, например мухи, хлебарки, комари, мравки, паяци, и други насекоми инфестиращи домовете и складовете. 

Продукта е ефективен, с бързо действие и дълготраен ефект и може да се използва както вътре така и навън:

- домове, училища, болници, кина и други обществени места;

- складове и индустриални сгради;

- кораби, самолети, транспорт;

- сметища.

Blattanex Delta CK се използва в следните дози: 

- 115-130мл разреден в 10л вода за контрол върху летящи насекоми, мравки, бълхи;

- 165-200мл разреден в 10л вода за контрол върху домашни бръмбари, буболечки и пълзящи насекоми. 

Благодарение на технологията FLOW приготвянето на работния разтвор става лесно и бързо. За третирането използвайте пръскачка с ниско налягане, като се уверите, че апликацията е равномерна за по-добър инсектициден ефект.

Класификацията на продукта е слабо опасен. Може да се използва от професионални оператори и хора, живеещи в ферми, домове и частни къщи.

Преди употреба прочетете етикета и инструкциите за безопасност. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 7.5 g / liter
Отървава се от Ants, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Flies, Mosquitoes

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори