1. Cytrol Forte ВП, 200 г
  Cytrol Forte ВП, 200 г
  88,74 лв.
 2. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3
  Cytrol Forte ВП, 20 г
  14,59 лв.
 3. bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3
  Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл
  50,97 лв.
 4. AquaPy, 1 litru
  AquaPy, 1 litru
  270,05 лв.
 5. Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.
  Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.
  104,37 лв.

Aqua K-Othrine EВ20, 3 л

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide aqua k othrine ew20 3 l - 2

Aqua K-Othrine EВ20, 3 л

Не е налично

Информация за продукта

Aqua K-Othrine е инсектициден концентрат за пръскане на пространства, съдържащ 2% делтаметрин. Делтаметрина е високоефективен пиретроиден инсектицид, който успешно ще изкара вредителите от скривалищата им като ги парализира и унищожава при директен контакт. Заради тези си свойства, можете да използвате продукта в изключително ниски дози от 0.5г до 1г./хектър за контрол върху вредители, засягащи общественото здраве и преносители на болести като мухи и комари. Аква К-Отрин е със уникална патентована формула без изпарение, което го прави лесен и удобен за използване без да раздразва, да отделя миризми или екологични последствия. 

Формулацията на Aqua K-Othrine е базирана на вода, което подчертава специфичните предимства на продукта. FFAST е уникално патентовата формулация, което позволява разрежането с вода без нормалното последствие от изпарение. Принципът зад тази технология е прост, но изключително ефективен. С образуването на всяка капка се формира и защитна мембрана около нея, съдържаща молекула алкохол. Това позволява на ефективността на третирането с продукта да се засили. Ключовият резултат от това е, че Aqua K-othrine пръскането е ефективно при всякакви климатични условия, също както би било и пръскането с концетрати, базирани на дизелов или маслен продукт. 

Aqua K-Othrine е лесен за употреба, и произвежда субстанция за пръскане на пространства, която не е запалима, няма мирис, не оставя следи, няма токсикологична вреди и не замърсява.

Водата е естественият избор за направата на работен разтвор за пространствено пръскане, особено след надигналите се притеснения за употребата на дизелови продукти. От друга страна водоразтворимите емулсионни концентрати може да дадат по-ниска ефективност от тези, базирани на дизелов продукт. Това се случеа поради изпарението на продукта от водата, което оставя твърде малко количество инсектицид за унищожаването на вредителите. Като използва вода като разтворител и разредител Aqua K-Othrine предлага на потребителя няколко предимства. Aqua K-Othrine е чист и лесен за използване продукт, който буквално няма никакъв мирис. Формулацията му намалява риска от запалване, не оставя следи и не уврежда боядисани повърхности. Използването на вода за разреждане на продукта е икономически и ефективен избор, сравнение с дизелови и други маслени продукти.

Aqua K-Othrine намалява значително екологичното замърсяване, заради своята формулация. Активната съставка делтаметрин е лесно усвояема в околната среда, а ниската дозировка от 0.5г-1г допринася за намалено замърсяване.

Aqua K-Othrine е мултифункционален що се отнася до апликация. Основно, той е създаден за употреба с оборудване за ИНО, но може да се използва и с генератор за топъл аерозол, като може да се използва за традиционни пръскания на големи площи навън, както и за пръскане вътре. За пръскане навън разредете продукта с вода и използвайте пръскачка за ИНО. Продукта може и да се нанесе чрез генератор за топъл аерозол за премахването на комари. В случай на третирания вътре, премахнете всички храни и животни от мястото и покрийте повърхностите, които използвате.

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 3 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 30 g / litre
Начин на действие контактно, проникващо
Отървава се от Caterpillars, Dragonflies, Flies, Mosquitoes, Night Butterfly, Vinegar Flies, Wasps

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори