Fendona 60 СК, 500 мл

Не е налично
 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg basf insecticide fendona 60 sc 500 ml - 1

Fendona 60 СК, 500 мл

Не е налично

Информация за продукта

Фендона 60 СК е бързо действащ препарат, инсектицид за унищожаване на хлебарки, мухи, комари, бълхи, дървеници и други пълзящи и летящи насекоми. Той осигурява бърз нокдаун ефект, който унищожава насекомите веднага при допир с препарата; има дълъг остатъчен ефект върху опръсканите повръхности стрещу пълзящи и летящи насекоми.

Продукта се различава от останалите аерозолни препарати против насекоми, тъй като съдържа микроскопични частици, които полепват по всички видове повърхности от дърво и стъкло до най-порьозните като тухла, бетон и зидария. Тези специално разработени частици прилепват плътно към повърхностите и остават ефективни срещу всички видове насекоми дълго време.

Фендона унищожава насекомите по стомашен и контактен път, като частиците полепват по членчетата на крачетата и антените на насекомите, когато те се движат по обичайните им пътища към храната. Активното вещество на инсектицида е толкова ефикасно, че предизвиква излизането на насекомите от скривалищата им за 5 мин., парализира ги до 30 мин, и причинява смърт до 24 часа.

Фендона е регистрирана в 75 страни в света и е класифицирана от СЗО като препарат с най-слаба токсичност. Фендона е между най-добрите инсектициди за унищожаване на хлебарки, мухи, мравки, бълхи, дървеници и др.

Неговите формулациите са слабо токсични и безопасни за хората и домашните животни и не се натрупват в околната среда. Токсични са за рибите и трябва да се избягва замърсяване на водни басейни и канали.

Употреба и дозиране на Фендона:

За унищожаване на хлебарки 9мл от препарата се разтварят в 1л. вода разтвора стига за опръскване на 20кв.м

За унищожаване на летящи насекоми мухи, комари 9мл от препарата се разтватят в 3-3,5л.вода разтвора стига за обработка против мухи или комари 60-75 кв.м в зависимост от пръскачката.

За унищожаване на кърлежи и бълхи 9мл от препарата се разтварят в 6л. вода разтвора стига за опръскване на 100-120кв.м

Начин на приложение:

Как се пръска против хлебарки:

приготвения работен разтвор опръскайте всички зони и места, където сте забелязали наличие на хлебарки,не забравяйте че хлебарките се крият най-често в топли точки като печки,компресори на хладилници,щрангове,кухненски шкафове, цепнатини, фуги. Опръскайте обилно навсякъде. След обработка или опръскаване с препарата напуснете помещението, докато препарата не изсъхне или минимум два часа не миите обработените повръхности 24ч. след пръскане.

Повторете апликацията при необходимост след 7 дни.

Как се пръска против мухи и комари:

с приготвения работен разтвор опръскайте срещу комари всички зелени части на двора или обекта, който желаете да третирате срещу комари особено внимателно опръскайте високата растителнот като храсти, неокосени треви и др.За максимален ефект повтаряйте обработката с фендона 60ск след проливни дъждове или при необходимост. Опръскване с Fendona срещу мухи - с приготвения разтвор опръскайте местата ,където има високи концентрации на мухи, за да направите препарата още по-ефективен може да добавите и две супени лъжици захар, тъй като тя служи за атрактан т.е мухите кацат на местата опръскани с препарата и по този начин влизат в контакт с него и загиват.

Повторете апликацията при необходимост.

Как се пръска против кърлежи и бълхи:

с приготвения работен разтвор опръскайте срещу бълхи цялата заселена площ плътно, т.е. омокрете навсякъде, бълхите са паразити и умират само при намокряне с препарата.


Допълнителна информация

More Information
Производител Basf
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Fipronil
Активна концентрация на веществото 60 g / liter
Начин на действие контактно, проникващо
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Fleas, Flies, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Lice

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Ревюта